Centre col·laborador acTIC

La biblioteca és centre col·laborador per a les proves del certificat acTIC.

acTIC són les sigles de “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. Desenvolupat per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’ACTIC és un certificat per acreditar la competència digital entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Pot obtenir l’acTIC qualsevol persona major de 16 anys després d’haver superat la prova corresponent. Es poden obtenir tres certificats diferents, el bàsic, el mitjà i l’avançat. La nostra funció com a centre col·laborador és la següent:

  • Informar a l’interessat sobre l’acTIC, i si cal, facilitar-li els tràmits.
  • Supervisar la realització de la prova.
  • Coordinar-nos amb l’Oficina Gestora.
  • Donar informació i resoldre totes les consultes que plantegin els candidats.
  • Posar a disposició dels interessats l’equipament, en les condicions òptimes, per la realització dels tràmits i per l’autoaprenentatge, així com de la prova.

Per ampliar informació sobre l’acTIC, incriure’t, conèixer el funcionament de les proves així com el cost i exempcions consulta el portal: http://acticweb.gencat.cat/ca/

L’horari que oferim per a realitzar les proves és els dimarts a la tarda a les 16 h