Altres serveis

La biblioteca de l’Ametlla realitza una sèrie de projectes de foment de la lectura en col·laboració amb diferents entitats del poble.

 


nens a la biblioteca

 

Formació als centres educatius: La Biblioteca ofereix a les escoles i a l’institut un programa de formació en l’ús de les biblioteques, la cerca d’informació i l’animació a la lectura. Mitjançant diferents activitats i visites a l’equipament, es presenta la biblioteca als alumnes i els serveis que els ofereix, es donen pautes per a la cerca i el tractament de la informació i es treballa el foment de la lectura. La biblioteca vol esdevenir, així, un recurs més per a la formació acadèmica i el creixement personal dels infants i joves del municipi.

 

 


 

Maletes viatgeres: Aquest projecte està dirigit a les llars d’infants i a cicle d’educació infantil. La biblioteca proporciona a cada classe un lot de material, tant per a adults com per a infants. Aquest material es presenta dins una maleta que cada setmana s’emporta un nen a casa. La idea és que els pares i els seus fills gaudeixin i descobreixin el contingut de la maleta, que plegats llegeixin els contes, escoltin música o mirin alguna pel·lícula. Per completar l’activitat a dins de la maleta també hi ha una llibreta on la família pot escriure o dibuixar les impressions que hagi causat l’experiència (quin conte ha agradat més, un dibuix del protagonista de la història…)

 

 


 

biblioteca a les perruqueries

 

Pentinar i llegir:  El projecte consisteix en proporcionar a cada perruqueria del poble un lot de materials, per a adults. Aquest material es troba a dins d’una cistella que està exposada a la perruqueria, perquè el client miri i/o s’endugui en préstec allò que més li interessi.