Altres serveis

La biblioteca de l’Ametlla realitza una sèrie de projectes de foment de la lectura en col·laboració amb diferents entitats del poble.

Biblioteca a l'institut eugeni xammar

 

Biblio-IES: És un servei que ofereix la biblioteca a l’Insitut Eugeni Xammar des de l’any 2013 per acostar el servei al públic jove del municipi. Cada dimarts instal·lem un taulell amb una mostra de documents que poden ser d’interès als joves: lectures obligatòries, novel·les juvenils, còmic, revistes, etc. Oferim la possibilitat de fer préstecs allà mateix i fer peticions d’altres obres que fem arribar a la següent visita o que poden anar a recollir a la biblioteca mateix.

 

 


nens a la biblioteca

 

Formació als centres educatius: La Biblioteca ofereix a les escoles i a l’institut un programa de formació en l’ús de les biblioteques, la cerca d’informació i l’animació a la lectura. Mitjançant diferents activitats i visites a l’equipament, es presenta la biblioteca als alumnes i els serveis que els ofereix, es donen pautes per a la cerca i el tractament de la informació i es treballa el foment de la lectura. La biblioteca vol esdevenir, així, un recurs més per a la formació acadèmica i el creixement personal dels infants i joves del municipi.

 

 


 

Maletes viatgeres: Aquest projecte està dirigit a les llars d’infants i a cicle d’educació infantil. La biblioteca proporciona a cada classe un lot de material, tant per a adults com per a infants. Aquest material es presenta dins una maleta que cada setmana s’emporta un nen a casa. La idea és que els pares i els seus fills gaudeixin i descobreixin el contingut de la maleta, que plegats llegeixin els contes, escoltin música o mirin alguna pel·lícula. Per completar l’activitat a dins de la maleta també hi ha una llibreta on la família pot escriure o dibuixar les impressions que hagi causat l’experiència (quin conte ha agradat més, un dibuix del protagonista de la història…)

 

 


 

biblioteca a les perruqueries

 

Pentinar i llegir:  El projecte consisteix en proporcionar a cada perruqueria del poble un lot de materials, per a adults. Aquest material es troba a dins d’una cistella que està exposada a la perruqueria, perquè el client miri i/o s’endugui en préstec allò que més li interessi.