Documentació

La memòria de la biblioteca és un document exhaustiu sobre el funcionament del servei durant tot un any: estadístiques, activitats, punts forts, febles, personal, conclusions…podeu consultar la de 2013: memòria 2013

El Pla d’acció és un document que inclou les nostres propostes d’activitats i d’actuació de cada any: Pla d’acció 2018

Podeu consultar el resum estadístic al document adjunt: estadístiques 2016 / estadístiques acumulades juny 2017

Podeu consultar la política de donacions al document adjunt: política de donacions

Podeu consultar el reglament de la biblioteca al document adjunt: reglament biblioteca