eBiblioCat

L’eBiblioCat ofereix recursos excel·lents per aquests dies a la llar. Tot un món de possibilitats per llegir, mirar pel·lícules o escoltar música.

#tempsperllegir #tempspermirar #tempsperescoltar

#oportunitats #enpositiu